การใช้ประโยชน์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศในการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆบนโลกและในอวกาศทำให้มีความรู้เกี่ยวกับอดีตและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ บนโลก


 
 
ความก้าวหน้าของการสำรวจอวกาศอาจทำให้เกิดผลดี ดังนี้
  • มนุษย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ดีขึ้น และช่วยเปิดเผยความลี้ลับของวัตถุท้องฟ้าในอดีต
  • เทคโนโลยีอวกาศได้รับการพัฒนาและนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เซลล์เชื้อเพลิง (fuel cell) เซลล์สุริยะ (solar cell) เป็นต้น
  • มนุษย์เกิดจินตนาการอันกว้างไกล มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับความเป็นมาของปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
  • เกิดแนวคิดในการค้นคว้าหาทรัพยากรจากอวกาศ และหาแหล่งที่อยู่ใหม่นอกโลกเมื่อเกิดปัญหาอัตราการเพิ่มประชากรมนุษย์จนขาด แหล่งที่อยู่อาศัย
ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าของการสำรวจอวกาศอาจทำให้เกิดผลเสีย ดังนี้

  • ค่าใช้จ่ายในการสำรวจอวกาศสูง
  • ในการส่งจรวดหรือยานอวกาศขึ้นสู่อวกาศมีผลกระทบกับชั้นบรรยากาศของโลก
  • ปัญหาดาวเทียมหรือยานอวกาศที่หมดอายุการใช้งานกลายเป็นขยะอวกาศ
  • การส่งจรวดขึ้นสู่อวกาศบางครั้งเกิดความผิดพลาด ทำให้สูญเสียชีวิตของนักบินอวกาศ
  • ความก้าวหน้าทางด้านอวกาศอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการใช้เทคโนโลยีในด้านการทำลาย
ปัจจุบันมนุษย์ส่งดาวเทียมขึ้นไปในอวกาศเพื่อประโยชน์ในกิจการต่างๆ ดังนี้

    1. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา เป็นดาวเทียมที่มีอุปกรณ์ถ่ายภาพเมฆ และเก็บข้อมูลของบรรยากาศในระดับสูง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่นำมาใช้ในการพยากรณ์อากาศได้ถูกต้อง รวดเร็ว รวมทั้งเฝ้าสังเกตการก่อตัว การเปลี่ยนแปลง และการเคลื่อนตัวของพายุที่เกิดขึ้นบนโลก เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

   2. ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก เป็นดาวเทียมที่มีอุปกรณ์สำรวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เฝ้าสังเกตสภาวะแวดล้อมที่เกิดบนโลก นอกจากนั้นยังให้ข้อมูลทั้งด้านการเกษตร ป่าไม้ ธรณีวิทยา สมุทรศาสตร์ ประมง การทำแผนที่ใช้ดิน เช่น ช่วยเตือนภัยเรื่องอุทกภัยและความแห้งแล้งเกิดขึ้น สำรวจพื้นที่ที่มีการตัดไม้ทำลายป่า แหล่งน้ำเสีย แหล่งปลาชุม เป็นต้น

   3. ดาวเทียมสื่อสาร เป็นดาวเทียมที่มีอุปกรณ์สื่อสารติดตั้งอยู่ และอยู่ประจำตำแหน่งเดิม เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารข้ามทวีป ทั้งด้านการถ่ายทอดโทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ เป็นต้น ความก้าวหน้าของระบบสื่อสารเป็นการผลักดันให้สังคมโลกเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าว สาร

   4. ดาวเทียมสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ เป็นดาวเทียมที่มีกล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์ดาราศาสตร์สำหรับศึกษา สำรวจ ตรวจวัด วัตถุท้องฟ้าและปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ดาวเทียมสังเกตการณ์ดาราศาสตร์มีทั้งประเภทที่โคจรรอบโลก และประเภทที่โคจรผ่านไปใกล้ดาวเคราะห์หรือลงสำรวจดาวเคราะห์ ซึ่งเรียกดาวเทียมประเภทหลังนี้ว่า ยานอวกาศ เช่น ยานอวกาศวอยเอเจอร์ที่โคจรเฉียดดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน เป็นต้น
 
   5. กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล เป็นกล้องโทรทรรศน์ที่นำขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2533 เป็นกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง มีมวลประมาณ 11,360 กิโลกรัม ใช้พลังงานจากเซลล์สุริยะที่ปีก 2 ข้าง เพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่นิกเกิล2ไฮโดรเจน ขนาดใหญ่ 6 ตัว เพื่อใช้งานเมื่อกล้องไม่ได้รับแสงอาทิตย์เนื่องจากโคจรไปอยู่ในเงาของโลก อุปกรณ์ที่นำติดไปกับกล้องฮับเบิลคือ ระบบคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายภาพมุมกว้าง เครื่องตรวจวัดสเปกตรัม เครื่องปรับทิศทางของกล้อง เป็นต้น ศูนย์ควบคุมบนพื้นโลกจะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ในกล้องฮับเบิล และส่งข้อมูลกลับมาที่ศูนย์ควบคุมเพื่อศึกษารายละเอียดของวัตถุท้องฟ้าได้ กว้างไกลกว่าเดิม เพราะกล้องฮับเบิลสามารถส่องไปได้ไกลถึง 14,000 ล้านปีแสง
          จากอดีตถึงปัจจุบันวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์ได้รับการพัฒนาอย่างกว้างไกล มีโครงการอวกาศหลากหลาย บางโครงการสิ้นสุดไปแล้ว บางโครงการยังดำเนินการอยู่ บางโครงการตั้งขึ้นมาใหม่ โครงการอวกาศเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีอวกาศ ซึ่งช่วยให้มนุษย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดาราศาสตร์มากขึ้น
 
 
 
อ้างอิง

        http://www.maceducation.com/e-knowledge/2502201100/15.htmComment

Comment:

Tweet

big smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile

#3026 By (49.230.162.205|49.230.162.205) on 2014-11-11 22:11

big smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile

#3026 By (49.230.162.205|49.230.162.205) on 2014-11-11 22:11

#3025 By (180.252.181.15|148.251.91.38, 180.252.181.15) on 2014-09-18 08:58

#3024 By (202.180.219.80|148.251.91.38, 202.180.219.80) on 2014-08-15 23:44

#3023 By (202.180.219.80|148.251.91.38, 202.180.219.80) on 2014-08-15 23:43

#3022 By (202.180.219.80|148.251.91.38, 202.180.219.80) on 2014-08-15 23:42

#3021 By (175.143.37.53|175.143.37.53) on 2014-08-02 00:04

#3020 By (175.143.37.53|175.143.37.53) on 2014-08-02 00:03

#3019 By (175.143.37.53|175.143.37.53) on 2014-08-02 00:01

#3018 By (200.146.34.58|148.251.91.38, 200.146.34.58) on 2014-07-30 06:57

#3017 By (200.146.34.58|148.251.91.38, 200.146.34.58) on 2014-07-30 06:56

#3016 By (200.146.34.58|148.251.91.38, 200.146.34.58) on 2014-07-30 06:55

#3015 By (175.111.91.19|192.168.11.77, 175.111.91.19) on 2014-06-21 21:12

#3014 By (162.144.76.10|148.251.92.48, 162.144.76.10) on 2014-06-19 05:37

#3013 By (162.144.76.10|148.251.92.48, 162.144.76.10) on 2014-06-19 05:35

#3012 By (162.144.76.10|148.251.92.48, 162.144.76.10) on 2014-06-19 05:34

#3011 By (192.69.133.40|192.69.133.40) on 2014-06-17 03:07

#3010 By (192.69.133.40|192.69.133.40) on 2014-06-17 03:05

#3009 By (192.69.133.40|192.69.133.40) on 2014-06-17 03:04

#3008 By (191.240.136.35|148.251.91.38, 191.240.136.35) on 2014-06-01 12:13

#3007 By (191.240.136.35|148.251.91.38, 191.240.136.35) on 2014-06-01 12:11

#3006 By (193.67.216.241|193.67.216.241) on 2014-05-04 07:59

#3005 By (193.67.216.241|193.67.216.241) on 2014-05-04 07:58

#3004 By (193.67.216.241|193.67.216.241) on 2014-05-04 07:58

#3003 By (115.124.75.46|148.251.92.48, 115.124.75.46) on 2014-05-02 09:08

#3002 By (162.248.140.50|162.248.140.50) on 2014-04-30 16:02

#3001 By (162.248.140.50|162.248.140.50) on 2014-04-30 16:00

#3000 By (106.186.120.19|178.63.0.194, 106.186.120.19) on 2014-04-24 05:09

#2999 By (106.186.120.19|178.63.0.194, 106.186.120.19) on 2014-04-24 05:07

#2998 By (189.91.130.25|178.63.0.194, 189.91.130.25) on 2014-04-21 21:49

alamlebptubs.xpsme, <a href="http://www.yourmusclepainguide.com/">Can i cut carisoprodol in half</a>, JkwSixO, Carisoprodol carisoprodol, jjfqfkU, http://www.yourmusclepainguide.com/ Order carisoprodol online, gbxyNPA, <a href="http://www.tuckersadler.com/">Tramadol abuse high</a>, JeHHrnA, Tramadol drug, GFgUSWv, http://www.tuckersadler.com/ Tramadol order overnight, BWTVxcV, <a href="http://nwcustomtimbers.com/">Daisy fuentes pokies</a>, VTveLPY, Courtney thorne smith pokies, iAuNUkA, http://nwcustomtimbers.com/ Pokies, yanMxXv, <a href="http://www.clonazepamblogger.com/">What is a white klonopin</a>, sJEdFQE, How does a 1mg klonopin compared to a 5mg valium, yHntAgT, http://www.clonazepamblogger.com/ Klonopin m c13, rPJlneE, <a href="http://www.mfemanufacturinginc.com/">Ativan half life</a>, qAFWdCO, Ativan, BdBDqXw, http://www.mfemanufacturinginc.com/ Xanex vs ativan, ZovvNVl, <a href="http://www.migrainezine.com/">Fioricet pill</a>, nLkmCaR, Fioricet line, PvQdksr, http://www.migrainezine.com/ About fioricet, puMeVye.

#2997 By avzictda (173.44.37.226|173.44.37.226) on 2014-01-15 15:13

Greetings from Colorado! I'm bored to death at work so I decided to browse your website on my iphone during lunch break. I enjoy the knowledge you provide here and can't wait to take a look when I get home. I'm surprised at how quick your blog loaded on my mobile .. I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, excellent blog!

#2996 By 󥯥` (27.159.208.51) on 2013-09-09 11:54

Hi there, I enjoy your website if I'm straightforward. Where did you will get it built?

#2995 By iWnmESXTMhRqNA (198.27.82.165) on 2013-08-06 02:30

I can't subscribe for your channel dating <a href="http://www.freedatingsites24.com" title="dating">dating</a>

#2994 By dating (198.245.63.133) on 2013-07-18 02:25

การใช้ประโยชน์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศในการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆบนโลกและในอวกาศทำให้มีความรู้เกี่ยวกับอดีตและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ บนโลก | โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

#2993 By super slim (103.7.57.18|192.69.90.208) on 2013-06-26 01:31

การใช้ประโยชน์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศในการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆบนโลกและในอวกาศทำให้มีความรู้เกี่ยวกับอดีตและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ บนโลก | โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

#2992 By zi xiu tang (103.7.57.18|192.69.90.208) on 2013-06-26 01:19

Which university are you at? <a href=" http://midwestmusicgames.com/forum/index.php?showuser=123433 ">nudist pre teen pictures</a> lucky mf, Funnnnnnn

#2991 By tjvwLXNZYDmBooBYCOj (103.7.57.18|93.115.83.252) on 2013-06-18 15:39

How do you know each other? <a href=" http://176.32.230.16/gunmanforum.com//index.php?showuser=25527 ">pre teenmodel videos</a> that bitch is BAD

#2990 By tjvwLXNZYDmBooBYCOj (103.7.57.18|93.115.83.252) on 2013-06-18 15:39

Do you know the address? <a href=" http://78.129.174.221/index.php?showuser=336916 ">art nn model</a> chestymiki you should give us a peek.

#2989 By llNiZWBscS (103.7.57.18|93.115.83.252) on 2013-06-09 17:54

Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account? <a href=" http://forums.ko100.net/index.php?showuser=116 ">model bdsm</a> she couldnt take that big cock in her ass anymore

#2988 By MdOZpEyXRTVGtwgA (103.7.57.18|93.115.83.252) on 2013-06-09 16:49

Where are you from? <a href=" http://176.32.230.16/gunmanforum.com//index.php?showuser=25709 ">alexandra child model</a> Moo, I look like a Cow xD

#2987 By mAEZQVPTOsgygVX (103.7.57.18|93.115.83.252) on 2013-06-09 15:44

It's serious <a href=" http://eathena.ws/board/index.php?showuser=426896 ">hawaii teen model</a> The dark haired girl is Madison Parker.

#2986 By ULCtLehRNrRjqGXU (103.7.57.18|93.115.83.252) on 2013-06-09 13:31

Pleased to meet you <a href=" http://motoforum68.ru/index.php?showuser=62861 ">apple tv model</a> This woman can fuck

#2985 By DcutBqYdobV (103.7.57.18|93.115.83.252) on 2013-06-09 10:13

An accountancy practice <a href=" http://psychology-24.ru/index.php?showuser=1818 ">kazz310 teen models</a> Girl was hot, what a limp dick asshole, stay off coke

#2984 By tuPHzYDIb (103.7.57.18|93.115.83.252) on 2013-06-09 09:08

I can't get through at the moment <a href=" http://forum.kingsofleon.com/board/index.php?showuser=73687 ">maggus model teen</a> who is the teacher?

#2983 By XRvmdQhjiwZAkE (103.7.57.18|93.115.83.252) on 2013-06-09 08:04

I'd like to open a business account <a href=" http://warzone.lv/forums/index.php?showuser=5954 ">pure latina models</a> Shes a fuckin cutie

#2982 By XRvmdQhjiwZAkE (103.7.57.18|93.115.83.252) on 2013-06-09 08:04

Best Site Good Work <a href=" http://psychology-24.ru/index.php?showuser=1747 ">anna dennis model</a> She.... is... perfection..

#2981 By cTyGMeUtenNDFTQvaN (103.7.57.18|93.115.83.252) on 2013-06-09 07:01

Who would I report to? <a href=" http://www.chiroptera.ru/forum/index.php?showuser=68915 ">fashion baby model</a> Sniffin the pants !!! PERV !!!

#2980 By cTyGMeUtenNDFTQvaN (103.7.57.18|93.115.83.252) on 2013-06-09 07:01

I'm interested in this position <a href=" http://www.speranzaclub.com/forum/index.php?showuser=45319 ">nude models fremale</a> oh wow, this is good.

#2979 By cTyGMeUtenNDFTQvaN (103.7.57.18|93.115.83.252) on 2013-06-09 07:00

What company are you calling from? <a href=" http://forum.kingsofleon.com/board/index.php?showuser=73750 ">innocent little model</a> I fucking want one.

#2978 By RVIUTSwNx (103.7.57.18|93.115.83.252) on 2013-06-09 04:55