คำถามท้ายบท1-4

posted on 24 May 2011 19:14 by daostar-world

คำถามท้ายบทที่1 

 1. หินต้นกำเนิดของเเมกมาส่วนใหญ่อยู่บริเวณชั้นเนื้อโลกตอนบน ให้นักเรียนบอกประเภท เเละส่วนประกอบของหินต้นกำเนิดเเมกมา

ตอบ หินอัลตราเมฟิก ซึ่งเป็นหินที่มีซิลิกาน้อยกว่าร้อยละ ๔๕ โดยน้ำหนักประกอบด้วยแร่แมกนีเซียม – เหล็กซิลิเกต

 

๒.คลื่น P และ S มีความแตกต่างกันอย่างไร

ตอบ คลื่น P สามารถเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางได้ททุกสถานะ มีความเร็วมากกว่าคลื่น S แต่คลื่น S เคลื่อนที่สามารถผ่านเฉพาะตัวกลางที่เป็นของแข็งเท่านั้น

3. เมื่อเกิดแผ่นดินไหว  ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่ง  จะเกิดเขตอับคลื่น  S  ( S wave shadow zone ) ที่ครอบคลุมผิวโลกในบริเวณกว้าง ให้นักเรียนใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติของคลื่นไหวสะเทือนเเละโครงสร้างโลก อธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าว

ตอบ คลื่น S จะไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านชั้นแก่นโลกส่วนนอกได้ เนื่องจากแก่นโลกชั้นนอก มีสถานะของเหลว ดังนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่ง จะเกิดเขตอับคลื่น S ที่ครอบคลุมผิวโลกที่กว้าง คือ เกิดที่ตำแหน่ง ๑๐๓ องศา วัดจากศูนย์เกิดแผ่นดินไหวบริเวณใดบริเวณหนึ่ง จะเกิดเขตอับคลื่น S ที่ครอบคลุมผิวโลกที่กว้าง คือ เกิดที่ตำแหน่ง ๑๐๓ องศา วัดจากศูนย์เกิดแผ่นดินไหว

๔.ให้นักเรียนทำแผนผังสรุปโครงสร้างโลกต่อไปนี้ โดยเติมลงในช่องว่างให้สมบูรณ์

ตอบโครงสร้างโลก   มีดังนี้

ธรณีภาค   ฐานธรณีภาค    มีโซสเฟียร์   แก่นโลกชั้นนอก    แก่นโลก   เนื้อโลก     เปลือกโลก 

เปลือกโลก    เปลือกโลกใต้สมุทร 

 

 

  
 คำถามท้ายบทที่2 
 
  1. หลักฐานที่เเสดงว่าทวีปต่างๆ เคยเชื่อต่อกันมีอะไรบ้าง

ตอบ    - รอยร่อยของทวีปเมื่อนำมาต่อกันจะต่อกันได้สมบูรณ์เเต่อาจจะไม่พอดีเพราะเเต่ละทวีปมีการกัดเซาะของชายฝั่ง              เเละการสะสมตะกอนไม่เท่ากัน
       - กลุ่มหินที่พบในทวีปอเมริกาใต้  เเอนตาร์กติกา แอฟริกา ออสเตรเลีย เเละอินเดีย เกิดอยู่ในสภาพเเวดล้อมเหมือนกัน เเละมีการระเบิดของภูเขาไฟเหมือนกัน เเนวเทือกเขาแอปพาเลเชียน ฝั่งตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ มีอายุเดียวกับ เทือกเขาที่พบบริเวณด้านตะวันออกของกรีนเเลนด์ ไอร์เเลนด์ อังกฤษ เเละนอรเวย์
           - หลักฐานจากหินที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนจากธารน้ำเเข็ง
           - หลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์ 
 
2. นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของทวีปอย่างไร ให้อธิบายหรือยกตัวอย่างจากหลักฐานข้อมูลที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เป็นเหตุผลสนับสนุน

ตอบ    เมื่อยุคสมัยก่อนโลกของเราอาจจะเป็นพื้นแผ่นเดียวกันมาก่อน และก็เริ่มแยกออกจากกันโดยอาจจะเกิดจากแผ่นดินไหว หรือ ภูเขาไฟระเบิดก็อาจจะทำให้แผ่นดินเคลื่อนตัวและแยกออกจากกันจนกลายเป็นทวีปต่าง ๆ ในปัจจุบัน
 
3.เพราะเหตุใด ปรากฏการณ์ภูเขาไฟระเบิดเเละเเผ่นดินไหว มักเกิดตามเขตมุดตัวของแผ่นธรณี

ตอบ    เพราะตามเขตมุดตัวของแผ่นเปลือกโลก จะมีชั้นดินที่ต่ำกว่า และสามารถจะแตกแผ่นเปลือกโลกได้ทุกขณะ แมกมาจึงปะทุออกมาเป็นลาวา ซึ่งภูเขาไฟทุกลูกอยุ่บนจุดที่แผ่นเปลือกโลกเป็นรอยแยกจากกันทุกที่ เเรงสั่นสะเทือนจากรอยเเยกก็ทำให้เกิดแผ่นดินไหว

 
4.รอยคดโต้ง รอยเเตก รอยเลื่อนในหินมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่ เเละเกิดขึ้นได้อย่างไร
 
ตอบ  ไม่เหมือน รอยเลื่อนจะเกิดจากการที่หินแตกเลื่อนตัวออกจากกัน 
ส่วนรอยคดโค้งเกิดจากการที่ชั้นของหินถูกอัดจากด้านใดด้านหนึ่งจากแรงที่มากระทำ ทำให้ชั้นหินมีการโก่งงอ 
 
5. จากเเนวการเคลื่อนที่ของแผ่นธนณีต่างๆ จะมีผลต่อภูมิประเทศอย่างไรในอนาคต
 
ตอบ แผ่นธรณีภาคแผ่นหนึ่งจะมุดลงใต้แผ่นธรณีภาคอีกแผ่นหนึ่ง ปลายของแผ่นธรณีภาคที่มุดลง จะหลอมตัวกลายเป็นแมกมาประทุขึ้นมา เกิดเป็นแนวภูเขาไฟกลางมหาสมุทร เช่นที่ ญีปุ่น ฟิลิปปินส์