คำถามท้ายบท1-4

posted on 24 May 2011 19:14 by daostar-world

คำถามท้ายบทที่1 

 1. หินต้นกำเนิดของเเมกมาส่วนใหญ่อยู่บริเวณชั้นเนื้อโลกตอนบน ให้นักเรียนบอกประเภท เเละส่วนประกอบของหินต้นกำเนิดเเมกมา

ตอบ หินอัลตราเมฟิก ซึ่งเป็นหินที่มีซิลิกาน้อยกว่าร้อยละ ๔๕ โดยน้ำหนักประกอบด้วยแร่แมกนีเซียม – เหล็กซิลิเกต

 

๒.คลื่น P และ S มีความแตกต่างกันอย่างไร

ตอบ คลื่น P สามารถเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางได้ททุกสถานะ มีความเร็วมากกว่าคลื่น S แต่คลื่น S เคลื่อนที่สามารถผ่านเฉพาะตัวกลางที่เป็นของแข็งเท่านั้น

3. เมื่อเกิดแผ่นดินไหว  ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่ง  จะเกิดเขตอับคลื่น  S  ( S wave shadow zone ) ที่ครอบคลุมผิวโลกในบริเวณกว้าง ให้นักเรียนใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติของคลื่นไหวสะเทือนเเละโครงสร้างโลก อธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าว

ตอบ คลื่น S จะไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านชั้นแก่นโลกส่วนนอกได้ เนื่องจากแก่นโลกชั้นนอก มีสถานะของเหลว ดังนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่ง จะเกิดเขตอับคลื่น S ที่ครอบคลุมผิวโลกที่กว้าง คือ เกิดที่ตำแหน่ง ๑๐๓ องศา วัดจากศูนย์เกิดแผ่นดินไหวบริเวณใดบริเวณหนึ่ง จะเกิดเขตอับคลื่น S ที่ครอบคลุมผิวโลกที่กว้าง คือ เกิดที่ตำแหน่ง ๑๐๓ องศา วัดจากศูนย์เกิดแผ่นดินไหว

๔.ให้นักเรียนทำแผนผังสรุปโครงสร้างโลกต่อไปนี้ โดยเติมลงในช่องว่างให้สมบูรณ์

ตอบโครงสร้างโลก   มีดังนี้

ธรณีภาค   ฐานธรณีภาค    มีโซสเฟียร์   แก่นโลกชั้นนอก    แก่นโลก   เนื้อโลก     เปลือกโลก 

เปลือกโลก    เปลือกโลกใต้สมุทร 

 

 

  
 คำถามท้ายบทที่2 
 
  1. หลักฐานที่เเสดงว่าทวีปต่างๆ เคยเชื่อต่อกันมีอะไรบ้าง

ตอบ    - รอยร่อยของทวีปเมื่อนำมาต่อกันจะต่อกันได้สมบูรณ์เเต่อาจจะไม่พอดีเพราะเเต่ละทวีปมีการกัดเซาะของชายฝั่ง              เเละการสะสมตะกอนไม่เท่ากัน
       - กลุ่มหินที่พบในทวีปอเมริกาใต้  เเอนตาร์กติกา แอฟริกา ออสเตรเลีย เเละอินเดีย เกิดอยู่ในสภาพเเวดล้อมเหมือนกัน เเละมีการระเบิดของภูเขาไฟเหมือนกัน เเนวเทือกเขาแอปพาเลเชียน ฝั่งตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ มีอายุเดียวกับ เทือกเขาที่พบบริเวณด้านตะวันออกของกรีนเเลนด์ ไอร์เเลนด์ อังกฤษ เเละนอรเวย์
           - หลักฐานจากหินที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนจากธารน้ำเเข็ง
           - หลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์ 
 
2. นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของทวีปอย่างไร ให้อธิบายหรือยกตัวอย่างจากหลักฐานข้อมูลที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เป็นเหตุผลสนับสนุน

ตอบ    เมื่อยุคสมัยก่อนโลกของเราอาจจะเป็นพื้นแผ่นเดียวกันมาก่อน และก็เริ่มแยกออกจากกันโดยอาจจะเกิดจากแผ่นดินไหว หรือ ภูเขาไฟระเบิดก็อาจจะทำให้แผ่นดินเคลื่อนตัวและแยกออกจากกันจนกลายเป็นทวีปต่าง ๆ ในปัจจุบัน
 
3.เพราะเหตุใด ปรากฏการณ์ภูเขาไฟระเบิดเเละเเผ่นดินไหว มักเกิดตามเขตมุดตัวของแผ่นธรณี

ตอบ    เพราะตามเขตมุดตัวของแผ่นเปลือกโลก จะมีชั้นดินที่ต่ำกว่า และสามารถจะแตกแผ่นเปลือกโลกได้ทุกขณะ แมกมาจึงปะทุออกมาเป็นลาวา ซึ่งภูเขาไฟทุกลูกอยุ่บนจุดที่แผ่นเปลือกโลกเป็นรอยแยกจากกันทุกที่ เเรงสั่นสะเทือนจากรอยเเยกก็ทำให้เกิดแผ่นดินไหว

 
4.รอยคดโต้ง รอยเเตก รอยเลื่อนในหินมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่ เเละเกิดขึ้นได้อย่างไร
 
ตอบ  ไม่เหมือน รอยเลื่อนจะเกิดจากการที่หินแตกเลื่อนตัวออกจากกัน 
ส่วนรอยคดโค้งเกิดจากการที่ชั้นของหินถูกอัดจากด้านใดด้านหนึ่งจากแรงที่มากระทำ ทำให้ชั้นหินมีการโก่งงอ 
 
5. จากเเนวการเคลื่อนที่ของแผ่นธนณีต่างๆ จะมีผลต่อภูมิประเทศอย่างไรในอนาคต
 
ตอบ แผ่นธรณีภาคแผ่นหนึ่งจะมุดลงใต้แผ่นธรณีภาคอีกแผ่นหนึ่ง ปลายของแผ่นธรณีภาคที่มุดลง จะหลอมตัวกลายเป็นแมกมาประทุขึ้นมา เกิดเป็นแนวภูเขาไฟกลางมหาสมุทร เช่นที่ ญีปุ่น ฟิลิปปินส์ 

 

 

 

คำถามท้ายบทที่3 
 
 1.  อธิบายความแตกต่างระหว่างคำต่อไปนี้  " ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว " กับ  " จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว "
 

ตอบศูนย์เกิดแผ่นดินไหว คือตำแหน่งที่เกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นดินที่ให้เกิดการสั่นไหว แต่จุดเหนือศูนย์แผนดินไหว คือตำแหน่งที่อยู่เหนือตำแหน่งของตำแหน่งที่เกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นดินที่ให้เกิดการสั่นไหวขึ้นมาบนพื้นดิน

2.  แนวที่เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณใดของผิวโลก  ในประเทศไทยมีแยวเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดหรือไม่
 
ตอบ  แนวภูเขาไฟและแผ่นดินไหวนั้นจะอยู่บริเวณรอยเลื่อนต่างๆของเปลือกโลก  ซึ่งประเทศไทยนั้นมีแนวรอยเลื่อนขนาดเล็กอยู่ตามแนวชายแดนภาคตะวันตก แต่ภูเขาไฟในประเทศไทยไนั้นเป็นภูเขาไฟที่ไม่มีพลังแล้วทั้งสิ้น


3.  แมกมาที่แทรกตัวอยู่ตามรอยแยก รอยแตกของหินใต้พื้นผิวโลกเมื่อแข็งตัวจะกลายเป็นหินชนิดใด

 

ตอบ หินไรโอไลต์ (Ryolite) , หินแอนดีไซต์ (Andesite) , หินบะซอลต์ (Basalt) ,หินทัฟฟ์ (tuff) ,หินแอกโกเมอเรต (agglomerate) , หินพัมมิซ (Pumice) , หินสคอเรีย(Scoria) , หินออบซีเดียน (Obsedian) เป็นต้น

 
4.  อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหว

 

ตอบ  การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี ทำให้หินเปลี่ยนลักษณะเลื่อนตัวแตกตัว และถ่ายโอนพลังงาน อย่างรวดเร็วให้กับพื้นที่ติดกันในรูปของคลื่นไหวสะเทือน


5.ท่านคิดอย่างไรจากคำกล่าวที่ว่า"ภูเขาไฟเป็นเสมือนหน้าต่างที่สามารถมองเห็นถึงภายในของโลก"

ตอบ   เป็นการเปรียบเทียบถึงการทีเราสารมารถนำวัตถุที่ภูเขาไฟพ่นนำออกมาศึกษา และองค์ประกอบของหินสารถนำมาวิเคราะห์ได้

6.  บอกประโยชน์และโทษของการเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด

 

ตอบ          ประโยชน์ของแผ่นดินไหว

                                   1) ทำให้ศึกษาวิจัยโครงสร้างภายในโลกโดยวัด    และวิเคราะห์จากคลื่นของการสั้นสะเทือน
                                    2) กระตุ้นการสะสมตัวของแหล่งแร่
                โทษของแผ่นดินไหว
                                   1) เกิดความเสียหายต่อชีวิต  และทัรพย์สินเป็นอย่างมาก  เนื่องจากไม่สามารถพยากรณ์ได้ จึงเป็นเรื่องยากที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

                ประโยชน์ของภูเขาไฟระเบิด
         1) ทำให้เกิดแผ่นดินใหม่
         2) แร่ธาตุมหาศาลทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์บนพื้นดิน
         3) ทำให้สามารถศึกษาองค์ประกอบของโลก           จากการศึกษาองค์ประกอบของธาตุที่ภูเขาไฟพ่นออกมา
         4) ทำให้เกิดอัญมณีมีค่าทางเศรษฐกิจ 
         5) เป็นแหล่องท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์
                โทษของภูเขาไฟ
        
 1) สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อชีวิตและทรัพย์ต่อพื้นที่โดยรอบ
         2) ภูเขาไฟทำให้เกิดควันพิษ    และเขม่าปริมาณมหาศาลขึ้นชั้นบรรยากาศทำให้โลกเสียสมดุล

7.  อธิบายความหมายของคำต่อไปนี้ "ภูเขาไฟมีพลัง" และ"คาบอุบัติซ้ำ"

 

ตอบ             ภูเขาไฟมีพลัง หมายถึง ภูเขาไฟที่ยังสามารถประทุขึ้นได้อีก

                คาบอุบัติซ้ำ  หมายถึง ระยะเวลาครบรอบของแผ่นดินไหวที่เคยเกิดขึ้น ณ ที่ใดที่หนึ่ง เกิดมาซ้ำในที่เดิมอีก


 
 
คำถามท้ายบทที่4

 

1.  นักวิทยาศาสตร์ทราบได้อย่างไรว่า ครั้งหนึ่งบนโลกมีไดโนเสาร์อาศัยอยู่
 

ตอบ        นักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานการมีอยู่ของไดโนเสาร์โดยการศึกษาซาดึกดำบรรพ์
 
2.  เพราะเหตุใดเราจึงไม่ค่อยพบซากดึกดำบรรพ์ในกลุ่มอัคนี และหินแปร

ตอบ        เพราะหินอัคนีนั้น     คือหินภูเขาที่พ่นออกมาและแข็งตัวลงดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะพบฟอสซิล   และหินแปรเป็นที่มีการแปรสภาพโดยความกดดันและความร้อนจึงเป็นเรื่องยากที่จะพบฟอสซิล

3.  ซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบสามารถบอกอะไรแก่เราได้บ้าง
 
ตอบ         1) บอกอายุของสิ่งมีชีวิเจ้าของฟอสซิล
               2) บอกสภาพแวดล้อมในขนาดที่สิ่งมีชีวิตเจ้าของฟอสซิลยังดำรงชีวิตอยู่
               3) บอกลักษณะของสิ่งมีชีวิตเจ้าของฟอสซิล
               4) บอกสาเหตุการตายของสิ่งมีชีวิตเจ้าของฟอสซิล

4.  ซากดึกกำบรรพ์ที่ดีและบ่งชี้อายุได้ชัดเจนควรเป็นอย่างไร  อธิบายพร้อมยกตัวอย่างเท่าที่ทราบ
 
ตอบ           ควรมีลักษณะสมบูรณ์   ใกล้เคียงกับลักษณะตอนที่สิ่งมีชีวิตเจ้าของซากฟอสซิลนั้นยังมีชีวิตอยู่  เช่น ซากฟอสซิลช้างแมมอธชื่อ ลิวบาที่มีสภาพสมบูรณ์จากกาารถูกแช่แข็ง หรือซากแมลง ที่อยู่ในอำพันซึ่งเกิดจากยางไม้
 

5.  การลำดับชั้นหินและซากดึกดำบรรพ์ที่พบ มีความสำคัญอย่างไรกับการศึกษาความเป็นมาของโลก
 
ตอบ       เพราะซากฟอสซิล  และลำดับชั้นหินนั้นสามารถบอกได้ถึงอายุและความเก่าแก่ของเจ้าของซอสซิล   สภาพความเป็นอยู่ในขนาดมีชีวิต รวมไปถึงสาเหตุของการตายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงไปยังสภาพแวดล้อมของโลกในโดยซึ่งศึกษาจากหลักฐานทางเคมีในชั้นดิน เช่น  การศึกษาการสูญพันธุ์ของไดโดนเสาร์ไปจากโลกโดยการศึกษาซากฟอสซิลที่มีอายุอยู่ในช่วงนั้นและตรวจสอบชั้นดินในขนาดนั้นเพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง

6.  ถ้านักเรียนสำรวจพบซากดึกดำบรรพ์ของปะการังบนยอดเขาแห่งหนึ่ง  นักเรียนมีความเห็นเกี่ยวกับการกำเนิดภูเขานั้นอย่งไรจงอธิบาย
 
ตอบ         1) ภูเขาลูกนี้เกิดจากอยู่ยกตัวของพื้นดินที่มีสาเหตุมาจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี    ทำให้ภูเขายกตัวขึ้นมาพ้นน้ำ
               2) เกิดจากการลดลงของระดับน้ำทะเลทำให้ภูเขาใต้มหาสมุทรโผล่ขึ้นมาจากน้ำจาก 2 กรณียังไม่สามารถสรุปได้แน่นอนเพราะยังขาดหลักฐานอื่นที่ทำให้เชื่อได้ว่าเกิดจากกรณีใดกรณีหนึ่ง